Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

 

Ergebnis der Suche nach: idn=1127108247Treffer 1 von 1 < < > <Artikel
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/1127108247
Titel Overexpression of suppressor of zest 12 is associated with cervical node metastasis and unfavorable prognosis in tongue squamous cell carcinoma / by Huijun Hu, Yi Wang, Zhongwu Li, Yumin Zhu, Wei Zhang, Dongmiao Wang, Tangyi Lin, Jianrong Yang, Yanling Wang, Jie Cheng
Person(en) Hu, Huijun (Verfasser)
Wang, Yi (Sonstige)
Li, Zhongwu (Sonstige)
Zhu, Yumin (Sonstige)
Zhang, Wei (Sonstige)
Wang, Dongmiao (Sonstige)
Lin, Tangyi (Sonstige)
Yang, Jianrong (Sonstige)
Wang, Yanling (Sonstige)
Cheng, Jie (Sonstige)
Organisation(en) SpringerLink (Online service) (Sonstige)
Umfang/Format Online-Ressource : online resource.
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:1111-201703079679
DOI: 10.1186/s12935-017-0395-9
URL http://dx.doi.org/10.1186/s12935-017-0395-9 (Open Access)
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2017
DDC-Notation 616.994 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation)
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen In: Cancer cell international (Bd. 17, 13.2.2017, Nr. 1, date:12.2017: 1-7)
Schlagwörter Krebs <Medizin> ; Onkologie
Sachgruppe(n) 610 Medizin, Gesundheit

Online-Zugriff Archivobjekt öffnen
Treffer 1 von 1
< < > <


E-Mail-IconAdministration