Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Neuigkeiten Unsere Lesesäle sind unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen für den eingeschränkten Benutzungsbetrieb geöffnet. Für den Zutritt ist eine Reservierungsbestätigung erforderlich. Das Reservierungssystem und alle weiteren Hinweise zur Benutzung finden Sie auf der Startseite unserer Homepage. Achtung: Die Bereitstellungszeit für bestellte Medien beträgt aktuell 5 Tage!
 
Neuigkeiten Ihre Meinung ist gefragt! Wir möchten gerne von Ihnen erfahren, was Ihnen in der Deutschen Nationalbibliothek gut gefällt und was wir noch verbessern können. Teilnehmen können Sie im Zeitraum vom 2. November bis 14. Dezember 2020 über unsere Homepage – einfach auf das Logo klicken!
 
 

Ergebnis der Suche nach: idn=1190741180Treffer 1 von 1 < < > <Artikel
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/1190741180
Titel Abstracts of selected papers presented at the 30th Annual Meeting of the Japanese Society of Gastroenterology October 20–22, 1988 — Kagoshima, Japan / by Ichiro Oda, Kaoru Ogawa, Shuichi Okada, Keiichi Ueno, Tohru Itoh, Yuji Horiguchi, Hiroshi Kijima, Kazuo Inui, Akitoshi Koga, Tetsuro Hamamoto, Hideaki Tsukada, Takashi Tamada, Takahiko Nakamura, T. Okanoue, Daisuke Koike, Hirohiko Abe, Tsutomu Miura, Shuji Hashimoto, M. Oda, T. Azuma, Shigeyuki Nagata, Hiromasa Ishii, Norifumi Kawada, Yasuhiro Mizoguchi, Yuji Yoshikawa, Hiroshi Oka, Takafumi Ichida, Fumihiro Ichida, Takato Ueno, Kyuichi Tanikawa, Norihiro Kokudo, Seiji Kawasaki, Morikazu Onji, Hiroaki Miyaoka, Osamu Yokosuka, Masao Omata, Hiroshi Ikeda, Takao Tsuji, Shigeki Hayashi, Kenji Fujiwara, Mitsuru Yasunaga, Kiwamu Okita, Koujirou Takase, Yukihiko Tameda, Hiroo Ohnishi, Jun-ichi Sugihara, Hideo Kojima, Tomoteru Kamimura, Eiji Tanaka, Hidetoshi Yoda, Atsushi Kanno, Masao Ohtsuki, Yasuji Miyata, Shunichi Koga, Masashi Unoura, Nobuyoshi Tanaka, Takahiro Kodama, Hideo Nishimura, Kazuyuki Suzuki, Takeo Madarame, Masafumi Komatsu, Shunji Ookubo, Masataka Nishiyama, Shozo Saito, Ryukichi Kumashiro, Kyuichi Tanikawa, Kenji Ikeda, Hiromitsu Kumada, Shuhei Nishiguchi, Tetsuo Kuroki, Makoto Yoshiba, Yukari Takeuchi, Takao Morito, Reiji Kasukawa, Isao Takeda, Satoshi Nakano, Kenzo Matsumura, Tomohiro Imanari, Shigeki Lee, Naotaka Fujita, Tetsuya Mine, Eiichi Sato, Masafumi Suyama, Jo Ariyama, Toshihisa Takahashi, Masanori Hirano, Atsushi Hirai, Tatsuo Yamakawa, Junichi Kamiya, Yuji Nimura, Hideo Yoshimoto, Seiyo Ikeda, Tadashi Yamasuji, Keizo Saeki, Masaki Itoh, Goro Kajiyama, Hideichi Seki, Ken Kimura, Hiroshi Nakamura, Yukihiro Tsuchiya, Ryosuke Omura, Shinya Tanaka, Katsuhide Shimakura, Yoshiaki Matsuda, Tokio Wakabayashi, Hideo Morimoto, Yasutaka Kamiya, Yasutaka Okayama, Masao Kobayashl, Sotaro Fujimoto, Atsumasa Yamaguchi, Tadashi Shibue, Ryukichi Akashi, Masahiro Hattori, Yasunori Takehira, Yasutoshi Tsugane, Yoshinori Tashiro, Hajime Kuwayama, Yoichi Kon, Tsugio Higuchi, Nobuto Hirata, Tomoyuki Kano, Kumiko Kurimoto, Y. Kubota, T. Seki, Yoshimine Kamura, Toshimichi Nakayama, Hitoshi Yoshimura, Tetsuya Yoshioka, Kimihiko Akimoto, Tetsuya Mine, Eiichi Sato, Hirohide Ohnishi, Etsuro Ogata, Atsushi Igarashi, Atsushi Kadowaki, Tsutomu Yaoita, Naoki Sato, Kimitsune Monma, Hiroaki Kogure, Yoshio Tajima, Hideki Takanashi, Yukihiro Tsuchiya, Kazuo Haniya, Masao Ohto, Ikuo Murata, Takashi Tanaka, Takashi Sakabe, Takashi Kato, Tadashi Koike, Tetsuya Watanabe, Tetsuo Nakamura, H. Kato, I. Ikai, N. Nishimura, N. Kobayashi, K. Ozawa, Katsuyuki Ono, Michio Sata, Hirohiko Abe, Kyuichi Tanikawa, Ken Kadowaki, Jiro Ikoma, Yuji Kojima, Tetsuya Murata, Ryuichi Kakehashi, Toshio Ibe, Uichiro Kano, Tetsuo Ito, Takeshi Tanaka, Shozo Watanabe, Shiro Suzuki, Osamu Nakazawa, Kyuhei Kohda, Kohzo Ohyama, Shoki Terada, Katsuhiko Sazaki, Teikichi Kure, Koetsu Morita, Osamu Shida, Hiroshi Muramatsu, Yoshiro Niitsu, Shinichi Tozuka, Yoshinori Sakai, Takaaki Ikeda, Wataru Koyama, Shigemi Sakamoto, Masaaki Kanayama, Naohide Tanaka, Yasuyuki Arakawa, Yutaka Matsuo, Kouichi Takaguchi, Gotaro Yamada, Kazuharu Matsuura, Hirosi Ikeda, Yoshiaki Iwasaki, Kazuhiro Nouso, Kazuhiro Matsueda, Masahiko Sawahara, Shigeatsu Fujiki, Motowo Mizuno, Shingo Kino Yama, Takao Tsuji, Seijin Nadano, Norio Horiike, Kojiro Michitaka, Izumi Kumon, Yasushi Ogawa, Shuji Yamaguchi, Morikazu Onji, Yasuyuki Ohta, Masaaki Nishi, Yasushi Matsuzaki, Naomi Tanaka, Hisashi Matsumoto, Yoshimichi Chuganji, Toshiaki Osuga, S. Shoji, M. Kurata, M. Wakashima, Y. Itoh, M. Hagiri, T. Kondou, M. Katayama, K. Nishizawa, H. Takikawa, H. Ohsawa, M. Miyake, M. Yamanaka, Teruji Ooka, Masahiko Akita, Hogen Kim, Michio Kato, Manabu Masuzawa, Takumasa Okuyama, Masahiko Akiyama, Yoshitaka Ishigami, Kazuya Tamura, Osamu Fukui, Hiroshi Abe, Takenobu Kamada, Ken Arai, Michiko Shindo, Tadao Okuno, Masayuki Matsumoto, Makoto Takeda, Tatsuro Takino, Yoshihiro Sokawa, M. Omata, O. Yokosuka, Y. Ito, K. Hosoda, M. Ohto, Yoshinobu Fuse, Tadashi Kodama, Kenji Sugiyama, Shinobu Nakajo, Shin Ajitsu, Tsuneo Takahashi, K. Kuroe, Y. Murata, Hideo Ikeda, Kyuichi Tanikawa
Person(en) Oda, Ichiro (Verfasser)
Ogawa, Kaoru (Verfasser)
Okada, Shuichi (Verfasser)
Ueno, Keiichi (Verfasser)
Itoh, Tohru (Verfasser)
Horiguchi, Yuji (Verfasser)
Kijima, Hiroshi (Verfasser)
Inui, Kazuo (Verfasser)
Koga, Akitoshi (Verfasser)
Hamamoto, Tetsuro (Verfasser)
Tsukada, Hideaki (Verfasser)
Tamada, Takashi (Verfasser)
Nakamura, Takahiko (Verfasser)
Okanoue, T. (Verfasser)
Koike, Daisuke (Verfasser)
Abe, Hirohiko (Verfasser)
Miura, Tsutomu (Verfasser)
Hashimoto, Shuji (Verfasser)
Oda, M. (Verfasser)
Azuma, T. (Verfasser)
Nagata, Shigeyuki (Verfasser)
Ishii, Hiromasa (Verfasser)
Kawada, Norifumi (Verfasser)
Mizoguchi, Yasuhiro (Verfasser)
Yoshikawa, Yuji (Verfasser)
Oka, Hiroshi (Verfasser)
Ichida, Takafumi (Verfasser)
Ichida, Fumihiro (Verfasser)
Ueno, Takato (Verfasser)
Tanikawa, Kyuichi (Verfasser)
Kokudo, Norihiro (Verfasser)
Kawasaki, Seiji (Verfasser)
Onji, Morikazu (Verfasser)
Miyaoka, Hiroaki (Verfasser)
Yokosuka, Osamu (Verfasser)
Omata, Masao (Verfasser)
Ikeda, Hiroshi (Verfasser)
Tsuji, Takao (Verfasser)
Hayashi, Shigeki (Verfasser)
Fujiwara, Kenji (Verfasser)
Yasunaga, Mitsuru (Verfasser)
Okita, Kiwamu (Verfasser)
Takase, Koujirou (Verfasser)
Tameda, Yukihiko (Verfasser)
Ohnishi, Hiroo (Verfasser)
Sugihara, Jun-ichi (Verfasser)
Kojima, Hideo (Verfasser)
Kamimura, Tomoteru (Verfasser)
Tanaka, Eiji (Verfasser)
Yoda, Hidetoshi (Verfasser)
Kanno, Atsushi (Verfasser)
Ohtsuki, Masao (Verfasser)
Miyata, Yasuji (Verfasser)
Koga, Shunichi (Verfasser)
Unoura, Masashi (Verfasser)
Tanaka, Nobuyoshi (Verfasser)
Kodama, Takahiro (Verfasser)
Nishimura, Hideo (Verfasser)
Suzuki, Kazuyuki (Verfasser)
Madarame, Takeo (Verfasser)
Komatsu, Masafumi (Verfasser)
Ookubo, Shunji (Verfasser)
Nishiyama, Masataka (Verfasser)
Saito, Shozo (Verfasser)
Kumashiro, Ryukichi (Verfasser)
Tanikawa, Kyuichi (Verfasser)
Ikeda, Kenji (Verfasser)
Kumada, Hiromitsu (Verfasser)
Nishiguchi, Shuhei (Verfasser)
Kuroki, Tetsuo (Verfasser)
Yoshiba, Makoto (Verfasser)
Takeuchi, Yukari (Verfasser)
Morito, Takao (Verfasser)
Kasukawa, Reiji (Verfasser)
Takeda, Isao (Verfasser)
Nakano, Satoshi (Verfasser)
Matsumura, Kenzo (Verfasser)
Imanari, Tomohiro (Verfasser)
Lee, Shigeki (Verfasser)
Fujita, Naotaka (Verfasser)
Mine, Tetsuya (Verfasser)
Sato, Eiichi (Verfasser)
Suyama, Masafumi (Verfasser)
Ariyama, Jo (Verfasser)
Takahashi, Toshihisa (Verfasser)
Hirano, Masanori (Verfasser)
Hirai, Atsushi (Verfasser)
Yamakawa, Tatsuo (Verfasser)
Kamiya, Junichi (Verfasser)
Nimura, Yuji (Verfasser)
Yoshimoto, Hideo (Verfasser)
Ikeda, Seiyo (Verfasser)
Yamasuji, Tadashi (Verfasser)
Saeki, Keizo (Verfasser)
Itoh, Masaki (Verfasser)
Kajiyama, Goro (Verfasser)
Seki, Hideichi (Verfasser)
Kimura, Ken (Verfasser)
Nakamura, Hiroshi (Verfasser)
Tsuchiya, Yukihiro (Verfasser)
Omura, Ryosuke (Verfasser)
Tanaka, Shinya (Verfasser)
Shimakura, Katsuhide (Verfasser)
Matsuda, Yoshiaki (Verfasser)
Wakabayashi, Tokio (Verfasser)
Morimoto, Hideo (Verfasser)
Kamiya, Yasutaka (Verfasser)
Okayama, Yasutaka (Verfasser)
Kobayashl, Masao (Verfasser)
Fujimoto, Sotaro (Verfasser)
Yamaguchi, Atsumasa (Verfasser)
Shibue, Tadashi (Verfasser)
Akashi, Ryukichi (Verfasser)
Hattori, Masahiro (Verfasser)
Takehira, Yasunori (Verfasser)
Tsugane, Yasutoshi (Verfasser)
Tashiro, Yoshinori (Verfasser)
Kuwayama, Hajime (Verfasser)
Kon, Yoichi (Verfasser)
Higuchi, Tsugio (Verfasser)
Hirata, Nobuto (Verfasser)
Kano, Tomoyuki (Verfasser)
Kurimoto, Kumiko (Verfasser)
Kubota, Y. (Verfasser)
Seki, T. (Verfasser)
Kamura, Yoshimine (Verfasser)
Nakayama, Toshimichi (Verfasser)
Yoshimura, Hitoshi (Verfasser)
Yoshioka, Tetsuya (Verfasser)
Akimoto, Kimihiko (Verfasser)
Mine, Tetsuya (Verfasser)
Sato, Eiichi (Verfasser)
Ohnishi, Hirohide (Verfasser)
Ogata, Etsuro (Verfasser)
Igarashi, Atsushi (Verfasser)
Kadowaki, Atsushi (Verfasser)
Yaoita, Tsutomu (Verfasser)
Sato, Naoki (Verfasser)
Monma, Kimitsune (Verfasser)
Kogure, Hiroaki (Verfasser)
Tajima, Yoshio (Verfasser)
Takanashi, Hideki (Verfasser)
Tsuchiya, Yukihiro (Verfasser)
Haniya, Kazuo (Verfasser)
Ohto, Masao (Verfasser)
Murata, Ikuo (Verfasser)
Tanaka, Takashi (Verfasser)
Sakabe, Takashi (Verfasser)
Kato, Takashi (Verfasser)
Koike, Tadashi (Verfasser)
Watanabe, Tetsuya (Verfasser)
Nakamura, Tetsuo (Verfasser)
Kato, H. (Verfasser)
Ikai, I. (Verfasser)
Nishimura, N. (Verfasser)
Kobayashi, N. (Verfasser)
Ozawa, K. (Verfasser)
Ono, Katsuyuki (Verfasser)
Sata, Michio (Verfasser)
Abe, Hirohiko (Verfasser)
Tanikawa, Kyuichi (Verfasser)
Kadowaki, Ken (Verfasser)
Ikoma, Jiro (Verfasser)
Kojima, Yuji (Verfasser)
Murata, Tetsuya (Verfasser)
Kakehashi, Ryuichi (Verfasser)
Ibe, Toshio (Verfasser)
Kano, Uichiro (Verfasser)
Ito, Tetsuo (Verfasser)
Tanaka, Takeshi (Verfasser)
Watanabe, Shozo (Verfasser)
Suzuki, Shiro (Verfasser)
Nakazawa, Osamu (Verfasser)
Kohda, Kyuhei (Verfasser)
Ohyama, Kohzo (Verfasser)
Terada, Shoki (Verfasser)
Sazaki, Katsuhiko (Verfasser)
Kure, Teikichi (Verfasser)
Morita, Koetsu (Verfasser)
Shida, Osamu (Verfasser)
Muramatsu, Hiroshi (Verfasser)
Niitsu, Yoshiro (Verfasser)
Tozuka, Shinichi (Verfasser)
Sakai, Yoshinori (Verfasser)
Ikeda, Takaaki (Verfasser)
Koyama, Wataru (Verfasser)
Sakamoto, Shigemi (Verfasser)
Kanayama, Masaaki (Verfasser)
Tanaka, Naohide (Verfasser)
Arakawa, Yasuyuki (Verfasser)
Matsuo, Yutaka (Verfasser)
Takaguchi, Kouichi (Verfasser)
Yamada, Gotaro (Verfasser)
Matsuura, Kazuharu (Verfasser)
Ikeda, Hirosi (Verfasser)
Iwasaki, Yoshiaki (Verfasser)
Nouso, Kazuhiro (Verfasser)
Matsueda, Kazuhiro (Verfasser)
Sawahara, Masahiko (Verfasser)
Fujiki, Shigeatsu (Verfasser)
Mizuno, Motowo (Verfasser)
Yama, Shingo Kino (Verfasser)
Tsuji, Takao (Verfasser)
Nadano, Seijin (Verfasser)
Horiike, Norio (Verfasser)
Michitaka, Kojiro (Verfasser)
Kumon, Izumi (Verfasser)
Ogawa, Yasushi (Verfasser)
Yamaguchi, Shuji (Verfasser)
Onji, Morikazu (Verfasser)
Ohta, Yasuyuki (Verfasser)
Nishi, Masaaki (Verfasser)
Matsuzaki, Yasushi (Verfasser)
Tanaka, Naomi (Verfasser)
Matsumoto, Hisashi (Verfasser)
Chuganji, Yoshimichi (Verfasser)
Osuga, Toshiaki (Verfasser)
Shoji, S. (Verfasser)
Kurata, M. (Verfasser)
Wakashima, M. (Verfasser)
Itoh, Y. (Verfasser)
Hagiri, M. (Verfasser)
Kondou, T. (Verfasser)
Katayama, M. (Verfasser)
Nishizawa, K. (Verfasser)
Takikawa, H. (Verfasser)
Ohsawa, H. (Verfasser)
Miyake, M. (Verfasser)
Yamanaka, M. (Verfasser)
Ooka, Teruji (Verfasser)
Akita, Masahiko (Verfasser)
Kim, Hogen (Verfasser)
Kato, Michio (Verfasser)
Masuzawa, Manabu (Verfasser)
Okuyama, Takumasa (Verfasser)
Akiyama, Masahiko (Verfasser)
Ishigami, Yoshitaka (Verfasser)
Tamura, Kazuya (Verfasser)
Fukui, Osamu (Verfasser)
Abe, Hiroshi (Verfasser)
Kamada, Takenobu (Verfasser)
Arai, Ken (Verfasser)
Shindo, Michiko (Verfasser)
Okuno, Tadao (Verfasser)
Matsumoto, Masayuki (Verfasser)
Takeda, Makoto (Verfasser)
Takino, Tatsuro (Verfasser)
Sokawa, Yoshihiro (Verfasser)
Omata, M. (Verfasser)
Yokosuka, O. (Verfasser)
Ito, Y. (Verfasser)
Hosoda, K. (Verfasser)
Ohto, M. (Verfasser)
Fuse, Yoshinobu (Verfasser)
Kodama, Tadashi (Verfasser)
Sugiyama, Kenji (Verfasser)
Nakajo, Shinobu (Verfasser)
Ajitsu, Shin (Verfasser)
Takahashi, Tsuneo (Verfasser)
Kuroe, K. (Verfasser)
Murata, Y. (Verfasser)
Ikeda, Hideo (Verfasser)
Tanikawa, Kyuichi (Verfasser)
Organisation(en) SpringerLink (Online service) (Sonstige)
Umfang/Format Online-Ressource : online resource.
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:101:1-2019071709164503375241
DOI: 10.1007/BF02779350
URL https://doi.org/10.1007/BF02779350
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 1988
DDC-Notation 616.994 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation)
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Enthalten in: Journal of gastroenterology (Bd. 25, Nr. 4, date:8.1990: 515-556)
Sachgruppe(n) 610 Medizin, Gesundheit

Online-Zugriff Archivobjekt öffnen
Treffer 1 von 1
< < > <


E-Mail-IconAdministration