Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

 

Ergebnis der Suche nach: idn=1203350813Treffer 1 von 1 < < > <Artikel
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/1203350813
Titel LncRNA SATB2-AS1 inhibits tumor metastasis and affects the tumor immune cell microenvironment in colorectal cancer by regulating SATB2 / by Mu Xu, Xueni Xu, Bei Pan, Xiaoxiang Chen, Kang Lin, Kaixuan Zeng, Xiangxiang Liu, Tao Xu, Li Sun, Jian Qin, Bangshun He, Yuqin Pan, Huiling Sun, Shukui Wang
Person(en) Xu, Mu (Verfasser)
Xu, Xueni (Verfasser)
Pan, Bei (Verfasser)
Chen, Xiaoxiang (Verfasser)
Lin, Kang (Verfasser)
Zeng, Kaixuan (Verfasser)
Liu, Xiangxiang (Verfasser)
Xu, Tao (Verfasser)
Sun, Li (Verfasser)
Qin, Jian (Verfasser)
He, Bangshun (Verfasser)
Pan, Yuqin (Verfasser)
Sun, Huiling (Verfasser)
Wang, Shukui (Verfasser)
Organisation(en) SpringerLink (Online service) (Sonstige)
Umfang/Format Online-Ressource : online resource.
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:101:1-2020012319373668182894
DOI: 10.1186/s12943-019-1063-6
URL https://doi.org/10.1186/s12943-019-1063-6 (Open Access)
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2019
DDC-Notation 616.994 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation)
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Enthalten in: Molecular cancer (Bd. 18, 6.9.2019, Nr. 1, date:12.2019: 1-16)
Sachgruppe(n) 610 Medizin, Gesundheit

Online-Zugriff Archivobjekt öffnen
Treffer 1 von 1
< < > <


E-Mail-IconAdministration