Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

 

Ergebnis der Suche nach: idn=1203370415Treffer 1 von 1 < < > <Artikel
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/1203370415
Titel Knockdown of TRIM32 Protects Hippocampal Neurons from Oxygen–Glucose Deprivation-Induced Injury / by Liang Wei, Jian-shui Zhang, Sheng-feng Ji, Hao Xu, Zhao-hua Zhao, Li Zhang, Long Pang, Jun-feng Zhang, Peng-bo Yang, Hai Ma
Person(en) Wei, Liang (Verfasser)
Zhang, Jian-shui (Verfasser)
Ji, Sheng-feng (Verfasser)
Xu, Hao (Verfasser)
Zhao, Zhao-hua (Verfasser)
Zhang, Li (Verfasser)
Pang, Long (Verfasser)
Zhang, Jun-feng (Verfasser)
Yang, Peng-bo (Verfasser)
Ma, Hai (Verfasser)
Organisation(en) SpringerLink (Online service) (Sonstige)
Umfang/Format Online-Ressource : online resource.
Persistent Identifier URN: urn:nbn:de:101:1-2020012401382592198151
DOI: 10.1007/s11064-019-02857-7
URL https://doi.org/10.1007/s11064-019-02857-7
Zeitliche Einordnung Erscheinungsdatum: 2019
DDC-Notation 612.82 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation)
Sprache(n) Englisch (eng)
Beziehungen Enthalten in: Neurochemical research (Bd. 44, 13.8.2019, Nr. 9, date:9.2019: 2182-2189)
Sachgruppe(n) 610 Medizin, Gesundheit

Online-Zugriff Archivobjekt öffnen
Treffer 1 von 1
< < > <


E-Mail-IconAdministration